Kaarina Consulting Oy Ltd
Kiinteistökonsultointia yli 20 vuoden kokemuksella.


Voit saada jopa yli 15 % vuotuista net­to­vuo­kra­tuottoa! Kaarina Con­sul­ting Oy Ltd on to­teut­ta­nut noin 20 vuoden ko­ke­muk­sel­la lukuisia kon­sul­taa­tioi­ta kiin­teis­töil­lä. Lue alta lisää mah­dol­li­suuk­sis­ta ja toi­min­nas­tam­me.

Esi­merk­ke­jä:

Liike- ja toi­mi­ti­lat

Huipputuottoiset toimitila- ja liiketilat pitkäaikaisillakin vuokrasopimuksilla;  esim. logistiikka- ja hoi­va­ti­la­kiin­teis­töt.

Tie­dus­te­le lisää
Esa Nieminen
044 2030 567

Ker­ros­ta­lo­yh­tiöt

Niin kasvukeskuksista kuin maaseudulta. Mahdollisuus huip­pu­vuo­kra­tuot­toi­hin sekä arvonnousuun kasvukeskuksissa.


Si­joi­tusa­sun­not

Sijoitukseen eritasoisia asuntoja hyvällä vuokratuotolla unohtamatta mahdollista arvonnousua.KIIN­TEIS­TÖ- ja YH­TIÖ­KAU­PAT sekä YRI­TYS­VÄ­LI­TYS:
Yhtiömme ja asiak­kaam­me ovat kiin­nos­tu­nei­ta ostamaan, myymään sekä kon­sul­toi­maan kaiken kokoisia ja kuntoisia ke­hi­tys­kel­poi­sia kiin­teis­tö­jä, toi­mi­ti­lo­ja sekä yrityksiä. Käänny puoleemme rohkeasti! Autamme myös elin­kel­poi­sia krii­siy­ri­tyk­siä sel­viy­ty­mään mm. va­paa­eh­toi­sin sa­nee­rauk­sin ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyin, joihin mm. pe­rin­tei­set pankit eivät pysty/ryhdy. Tätä kaikkea edeltää huo­lel­lel­li­nen, 100% luot­ta­muk­seen perustuva yri­tys­tut­ki­mus ja huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu.
Ota yhteys Ke­hi­tys­joh­ta­ja Esa Niemiseen
044 2030 567.

Ota yhteyttä


Yh­teys­tie­dot


Esa Nieminen

044 2030 567

kaarinaconsulting@gmail.com


Kaarina Con­sul­ting Oy Ltd

Y: 2541840-3

ALV-rek FI25418403

En­nak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­ris­sä

Piispanristintie 1

20760 Piispanristi

Toimisto / Juha Lindholm

Yhteystiedot

Puh. 040 654 7306

© 2023 Kaarina Consulting Oy Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tehty